חדש: הלוואה ללא ריבית עד 90,000 ₪ לפתיחת עסק בבעלות יזמים עם מוגבלויות

הודעה לעיתונות

roderman

Leave a Reply

captcha *