מימן לשמאל בני משפחת סבה וברוזה ראש עריית רמת גן ישראל זינגר חבר הכנסת הרצוג ומנכל אילן מעניקים עיטורי הצטיינות

Leave a Reply

captcha *