"כלכלה ורווחה ברשת" עם עו"ס אתי פרץ

צהריים טובים בשעה 16:00 התוכנית "כלכלה ורווחה ברשת" עם עו"ס אתי פרץ, התוכנית עוסקת בתחומי מדיניות כלכלית-חברתית וזכויות חברתיות והפעם עסקינן בשירות המבחן לנוער – שירות סוציאלי טיפולי חינוכי הפועל כשירות ארצי במסגרת האגף לקידום נוער ומבוגרים ושירותי תקון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. אורחות באולפן ורדה רפפורט, מפקחת ארצית לקטינים עוברי חוק בשרות המבחן לנוער וליאור גול קצינת מבחן מחוזית בשירות המבחן למבוגרים וריאיון טלפוני עם אפי ברוור, מנהל שירות המבחן לנוער. האזנה ערבה, גלגלים ברשת רדיו ללא מגבלות