"כלכלה ורווחה ברשת" עם עו"ס אתי פרץ

בשעה 17:00 התוכנית "כלכלה ורווחה ברשת" עם עו"ס אתי פרץ, התוכנית עוסקת בתחומי מדיניות כלכלית-חברתית וזכויות חברתיות והפעם התוכנית בנושא 'בנפש בריאה' מדיניות לשילוב נכי הנפש בקהילה הישראלית, אורחים באולפן יואב קריים יו"ר המועצה לשיקום נכי נפש בקהילה ומר צביאל רופא אשר ייסד את תנועת הצרכנים בתחום בריאות הנפש בישראל, האזנה ערבה, גלגלים ברשת רדיו ללא מגבלות