לוח המשחקים פראלימפיים לונדון 2012

מאת: אברהם תשובה

לו"ז תחרויות במשחקים הפראולימפים – לונדון 2012

אתלטיקה

09.09.12

09:00

מרתון

אופניים

05.09.12

14:30-17:30

נתי גרוברג

H4, נג"ש

Brands Hatch

קובי לאון

 H1 נג"ש

Brands Hatch

פסקל ברקוביץ

H4, נג"ש

Brands Hatch

07.09.12

10:30-12:30

נתי גרוברג

 H4 כביש

Brands Hatch

16:30-18:30

קובי לאון

H1, כביש

Brands Hatch

פסקל ברקוביץ

H4, כביש

Brands Hatch

חתירה

31.08.12

09:30

מורן סמואל

ASWI,  נשים יחיד מוקדמות

EtonDorney

10:50

ראובן מגנג'י, אולגה סוקלוב

TEMix2, זוגות מוקדמות

EtonDorney

01.09.12

09:30

מורן סמואל

ASWI,  נשים יחיד רפסג'

EtonDorney

10:50

ראובן מגנג'י, אולגה סוקלוב

TEMix2, זוגות רפסג'

EtonDorney

02.09.12

09:30

מורן סמואל

ASWI,  נשים יחיד גמר

EtonDorney

10:50

ראובן מגנג'י, אולגה סוקלוב

TEMix2, זוגות, גמר

EtonDorney

טנ"ש

30.08.12

09:00-12:20

לירן גבע,אסף גופר,זאב גליקמןושי סיידה

מוקדמות

ExCel-North Arena 1

13:00-14:20

לירן גבע,אסף גופר,זאב גליקמןושי סיידה

מוקדמות

ExCel-North Arena 1

16:00-21.20

לירן גבע,אסף גופר,זאב גליקמןושי סיידה

מוקדמות

ExCel-North Arena 1

31.08.12

09:00-11:40

לירן גבע,אסף גופר,זאב גליקמןושי סיידה

מוקדמות

ExCel-North Arena 1

12:20-14:20

לירן גבע,אסף גופר,זאב גליקמןושי סיידה

מוקדמות

ExCel-North Arena 1

16:00-20:40

לירן גבע,אסף גופר,זאב גליקמןושי סיידה

מוקדמות

ExCel-North Arena 1

01.09.12

09:00-11:00

לירן גבע,אסף גופר,זאב גליקמןושי סיידה

מוקדמות

ExCel-North Arena 1

11:00-14:00

גברים

רבע גמר

ExCel-North Arena 1

17:30-20:30

גברים

רבע גמר

ExCel-North Arena 1

לו"ז תחרויות במשחקים הפראולימפים – לונדון 2012 -המשך

הענף

 

תאריך

שעה

שם הספורטאי

מקצוע

המתקן

טנ"ש-המשך

02.09.12

10:15-11:45

גברים

קרב על המדליה

ExCel-North Arena 1

12:30-13:15

גברים

קרב על המדליה

ExCel-North Arena 1

16:30-18:00

גברים

קרב על המדליה

ExCel-North Arena 1

20:15-21:00

גברים

קרב על המדליה

ExCel-North Arena 1

03.09.12

09:30-10:15

גברים

קרב על המדליה

ExCel-North Arena 1

11:45-13:15

גברים

קרב על המדליה

ExCel-North Arena 1

17:15-18:00

גברים

קרב על המדליה

ExCel-North Arena 1

18:45-19:30

גברים

קרב על המדליה

ExCel-North Arena 1

05.09.12

09:00-14:00

קבוצתי

סיבוב ראשון

ExCel-North Arena 1

16:30-21:00

קבוצתי

סיבוב שני ורבע גמר

ExCel-North Arena 1

06.09.12

09:00-14:00

קבוצתי

רבע גמר

ExCel-North Arena 1

16:30-19:00

קבוצתי

משחקי רבע וחצי גמר

ExCel-North Arena 1

19:00-21:30

קבוצתי

משחקי חצי גמר

ExCel-North Arena 1

07.09.12

10:00-12:00

קבוצתי

משחקי חצי הגמר

ExCel-North Arena 1

12:30-15:00

קבוצתי

2 משחקי גמר (זהב, ארד)

ExCel-North Arena 1

17:00-19:30

קבוצתי

2 משחקי גמר (זהב, ארד)

ExCel-North Arena 1

08.09.12

10:00-12:30

קבוצתי

גמר

ExCel-North Arena 1

12:30-15:00

קבוצתי

גמר

ExCel-North Arena 1

16:30-19:00

קבוצתי

גמר

ExCel-North Arena 1

19:00-21:30

קבוצתי

גמר

ExCel-North Arena 1

טניס כ.ג.

01.09.12

11:00-20:00

זוגות Quad

רבע גמר

EtonManor

02.09.12

11:00-20:00

יחידים Quad

מקדמות 16

EtonManor

03.09.12

11:00-20:00

זוגות Quad

חצי גמר

EtonManor

04.09.12

11:00-20:00

יחידים Quad

רבע גמר

EtonManor

05.09.12

12:00-20:00

זוגות Quad

משחקי 3,4 וגמר

EtonManor

06.09.12

12:00-20:00

יחידים Quad

חצי גמר

EtonManor

07.09.12

12:00-20:00

יחידים Quad

משחק על מקומות 3,4

EtonManor

08.09.12

12:00-20:00

יחידים Quad

משחק על מקומות 1,2

EtonManor

קליעה

04.09.12

09:00-10:15

דורון שזירי

SH150 מ'רובה אויר, מקודמות

Royal Artillery barracks

11:00-12:10

דורון שזירי

SH150 מ'רובה אויר, גמר

Royal Artillery barracks

05.09.12

09:00-12:20

דורן שזירי

SH1 רובה אויר, 3 מצבים , מוקדמות

Royal Artillery barracks

14:00-14:45

דורן שזירי

SH1 רובה אויר, 3 מצבים , גמר

Royal Artillery barracks

רכיבה

02.09.12

13:15-15:45

יונתן דרקסלר

III, תרגיל חובה

04.09.12

13:45-15:45

יונתן דרקסלר

III, תרגיל חופשי

שחייה

30.08.12

10:31

יואב ולינסקי

100 מ'גב, S7, גברים, מוקדמות

AquaticsCenter

10:41

ענבל שוורץ

100 מ'גב, S7, נשים מוקדמות

AquaticsCenter

11:32

ענבל פזרו

50 מ'חופשי, S7, נשים מוקדמות

AquaticsCenter

18:44

יואב ולינסקי

100 מ'גב, S7, גברים, גמר

AquaticsCenter

18:50

ענבל שוורץ

100 מ'גב, S7, נשים , גמר

AquaticsCenter

18:44

ענבל פזרו

50 מ'חופשי, S7, נשים גמר

AquaticsCenter

31.08.12

11:33

ענבל פזרו

200 מ'חופשי, S5, נשים

מוקדמות

AquaticsCenter

20:09

ענבל פזרו

200 מ'חופשי, S5, נשים

גמר

AquaticsCenter

01.09.12

11:59

איציק ממיסטבלוב, איאד שלבי

200 מ'חופשי, S2, גברים, מוקדמות

AquaticsCenter

20:36

איציק ממיסטבלוב, איאד שלבי

200 מ'חופשי, S2, גברים, גמר

AquaticsCenter

03.09.12

09:30

יואב ולינסקי

200 מ'מעורב אישי, SM6,גברים מוקדמות

AquaticsCenter

09:56

מור מוסרי

100 מ'חופשי, S7, גברים, מוקדמות

AquaticsCenter

10:05

הראל הלוי

100 מ'חפשי, S7, נשים, מוקדמות

AquaticsCenter

10:12

איציק ממיסטבלוב, איאד שלבי

100 מ'חופשי S2, גברים, מוקדמות

AquaticsCenter

17:30

יואב ולינסקי

200 מ'מעורב אישי, SM6, גברים גמר

AquaticsCenter

17:46

מור מוסרי

100 מ'חופשי, S7, גברים, גמר

AquaticsCenter

17:51

הראל הלוי

100 מ'חפשי, S7, נשים, גמר

AquaticsCenter

18:12

איציק ממיסטבלוב, איאד שלבי

100 מ'חופשי S2, גברים, גמר

AquaticsCenter

04.09.12

09:48

יואב ולינסקי

50 מ'חופשי S6, גברים, מוקדמות

AquaticsCenter

09:53

ענבל שוורץ

50 מ'חופשי S6, נשים, מוקדמות

AquaticsCenter

10:48

ענבל פזרו

100 מ'חזה SB4, נשים מוקדמות

AquaticsCenter

11:26

הראל הלוי

50 מ'חופשי, נשים, מוקדמות

AquaticsCenter

17:42

יואב ולינסקי

50 מ'חופשי S6, גברים, גמר

AquaticsCenter

17:47

ענבל שוורץ

50 מ'חופשי S6, נשים, גמר

AquaticsCenter

19:16

ענבל פזרו

100 מ'חזה SB4, נשים גמר

AquaticsCenter

20:10

הראל הלוי

50 מ'חופשי, נשים, גמר

AquaticsCenter

05.09.12

10:25

יואב ולינסקי

100 מ' S6 חזה, גברים, מוקדמות

AquaticsCenter

11:17

איאד שלבי

50מ' גב, S2 גברים,

מוקדמות

AquaticsCenter

18:19

יואב ולינסקי

100 מ' S6 חזה, גברים, גמר

AquaticsCenter

15:44

איאד שלבי

50מ' גב, S2 גברים,

גמר

AquaticsCenter

07.09.12

10:32

ענבל שוורץ

50 מ'חופשי, S6, נשים מוקדמות

AquaticsCenter

10:40

איציק ממיסטבלוב, איאד שלבי

50 מ'חופשי, S2, גברים, מוקדמות

AquaticsCenter

18:22

ענבל שוורץ

50 מ'חופשי, S6, נשים גמר

AquaticsCenter

18:43

איציק ממיסטבלוב, איאד שלבי

50 מ'חופשי, S2, גברים, גמר

AquaticsCenter

08.09.12

09:50

יואב ולינסקי

100 מ'חופשי, S6, גברים, מוקדמות

AquaticsCenter

09:57

ענבל שוורץ

100 מ'חופשי, S6, מוקדמות

AquaticsCenter

10:30

ענבל פזרו

100 מ'חופשי, S5, נשים, מוקדמות

AquaticsCenter

17:42

יואב ולינסקי

100 מ'חופשי, S6, גברים, גמר

AquaticsCenter

17:52

ענבל שוורץ

100 מ'חופשי, S6,

גמר

AquaticsCenter

18:41

ענבל פזרו

100 מ'חופשי, S5, נשים, גמר

AquaticsCenter

שייט

01.09.12

11:00-18:00

דרור כהן,ארנון אפרתי, בני וקסלר

סירת סונאר, מקצים 1,2

Weymouth&Portland

שמעון בן יעקב

הגר זהבי

סירת סקאד, מקצים 1,2

Weymouth&Portland

02.09.12

11:00-18:00

דרור כהן,ארנון אפרתי, בני וקסלר

סירת סונאר, מקצים 3,4

Weymouth&Portland

שמעון בן יעקב

הגר זהבי

סירת סקאד, מקצים 3,4

Weymouth&Portland

03.09.12

11:00-18:00

דרור כהן,ארנון אפרתי, בני וקסלר

סירת סונאר, מקצים 5,6

Weymouth&Portland

שמעון בן יעקב

הגר זהבי

סירת סקאד, מקצים 5,6

Weymouth&Portland

04.09.12

11:00-18:00

דרור כהן,ארנון אפרתי, בני וקסלר

סירת סונאר, מקצים 7,8

Weymouth&Portland

שמעון בן יעקב

הגר זהבי

סירת סקאד, מקצים 7,8

Weymouth&Portland

05.09.12

11:00-18:00

דרור כהן,ארנון אפרתי, בני וקסלר

סירת סונאר, מקצים 9,10

Weymouth&Portland

שמעון בן יעקב

הגר זהבי

סירת סקאד, מקצים 9,10

Weymouth&Portland

06.09.12

11:00-18:00

דרור כהן,ארנון אפרתי, בני וקסלר

סירת סונאר, מקצה  11

Weymouth&Portland

שמעון בן יעקב

הגר זהבי

סירת סקאד, מקצה 11

Weymouth&Portland

 

Leave a Reply

captcha *