שבת שלום ומבורך לכל מאזיני גלגלים ברשת

שתיהיה לכולכם שבת שלום ושבת של מנוחה, התחנה נסגרת ועוברת למתכונת שבת, ב"ה' בלי נדר נשוב ללוח המשדרים הרגיל כשעתיים לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורך, גלגלים ברשת – צד אחר של תקשורת