שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל

התחנה נכנסת למתוכנת שבת נשוב ללוח המשדרים הרגיל כשעתיים לאחר צאת השבת

Leave a Reply

captcha *