"שיקום, הכשרה ותעסוקה" עם ליאור שטרסברג מנכ"ל המשקם

בשעה 17:00 ש.ח של התוכנית "שיקום, הכשרה ותעסוקה" עם ליאור שטרסברג מנכ"ל המשקם תעסוקת עובדים בעלי כושר עבודה מוגבל, אשר עוסקת בשיקום, הכשרה ותעסוקה. מידי שבוע מראיין שטרסברג באולפן אורחים בין עם עובדים מחברת המשקם לבין מנהלים במגזר העיסקי ומנהלים דיון חשוב מאוד על חייו של אדם עם מוגבלות בתעסוקה, האזנה הערבה, גלגלים ברשת רדיו ללא מגבלות

Leave a Reply

captcha *