"שיקום, הכשרה ותעסוקה" עם ליאור שטרסברג

בשעה 17:00 התוכנית "שיקום, הכשרה ותעסוקה" עם ליאור שטרסברג מנכ"ל המשקם תעסוקת עובדים בעלי כושר עבודה מוגבל, אשר עוסקת בשיקום, הכשרה ותעסוקה. מידי שבוע מביא שטרסברג לאולפן אורחים בין עם עובדים מחברת המשקם לבין מנהלים במגזר העיסקי וינהלו דיון חשוב מאוד על חייו של אדם עם מוגבלות בתעסוקה, האזנה הערבה, גלגלים ברשת רדיו ללא מגבלות