210 אלף נכים יזכו לתעריפי מים מוזלים

מועצת רשות המים אישרה תעריפי מים מוזלים לנכים העומדים לקריטריונים. יו"ר ועדת הכספים: הנכים סבלו מהתעללות בירוקרטית.

מאת: חזקי עזרא
מתוך:ערוץ 7

לאור החלטת ועדת הכספים של הכנסת, אישרה מועצת רשות המים כי 210 אלף איש מאוכלוסיות מיוחדות, נכים, חולים ומשפחות בהם ילד נכה וכדו' יזכו להנחה בתעריפי המים.

את הדיונים על כך קיים יו"ר הועדה ח"כ הרב משה גפני שדרש מרשות המים וממשרד האוצר להגדיל את מכסת המים לנכים מאחר והם משתמשים בכמות גדולה יותר של מים לצרכי בריאותם וכיום משלמים על כך הון עתק.

בהחלטת ועדת הכספים נקבע, כי "תינתן תמיכה מתקציב המדינה, בשיעור שלא יפחת מ- 42 מיליון ₪ לשנה בבסיס התקציב, לשם הפחתת מחיר שירות המים לצרכנים ביתיים המנויים ברשימה, ובלבד שימציאו אישור מגורם ממשלתי לעניין זכאות לגמלה או אישור מגורם רפואי המעיד על מצבם הרפואי".

ברשימת הזכאים עליהם הוחלט כי יזכו להקלות במכסות המים, מצויים: צרכן הזכאי לקצבת זקנה, לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, צרכן הזכאי לגמלת סיעוד, לפי סעיף 224 לחוק הביטוח הלאומי, צרכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים, לפי תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות), צרכן שנקבעה לו נכות רפואית, בשיעור של 70 אחוזים לפחות, לפי חוק הביטוח הלאומי, זכאי לקצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי, צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי- ילד נכה,  צרכן זכאי שמשרד הבריאות קבע את זכאותו בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות.

בעקבות אישורן של החלטות ועדת הכספים במועצת רשות המים, אמר יו"ר הוועדה ח"כ הרב משה גפני כי הנכים סבלו מהתעללות בירוקרטית בשנים האחרונות ונאלצו לשלם סכומים עצומים על המים למרות שהיו זקוקים לכמות גדולה יותר של מים לצרכי בריאותם והקלה על כאבם.   ח"כ גפני אמר כי לאחר שקיבל פניות מנכים, דרש ממנהל רשות המים שייפסקו העיקולים של תאגידי המים ואכן פורסמה הנחיה חד משמעית ע"י מנהל רשות המים שלא לעקל כספים לנכים בשל אי תשלום חשבון המים, וכעת אישור ההחלטה של ועדת הכספים על הגדלת מכסת המים לנכים תסייע להם בהתמודדותם היומיומית, "על הממשלה לחשוב כל הזמן איך להקל ככל הניתן על הנכים ועל המשפחות שבמצוקה ולא להכביד עליהם".

Leave a Reply

captcha *