92% מבריכות השחייה בישראל אינן נגישות לנכים

בסקר נגישות מקיף שערכה עמותת נגישות ישראל בקרב 60 בריכות שחייה בערים מרכזיות ברחבי הארץ, התגלו ממצאים עגומים ביותר אודות מצב הנגישות לנכים. מממצאי הסקר ניתן ללמוד ש-92% מהבריכות הנמצאות בערים השונות אינן נגישות ואינן עומדות בדרישות החוק והתקנות

עיקרי הממצאים מלמדים על העדר מעלון יעודי לנכים לירידה ועלייה למי הבריכה על אף הדרישה בחוק והעדר שירותי נכים תקניים, מקלחות ומלתחות נגישות.

בריכת שחייה מחוייבת לנגישות לפי חוק שוויון זכויות פרק הנגישות ולפי תקנות הנגישות למקום קיים וחדש. באופן כללי בריכת שחייה נגישה צריכה לכלול: חניות נכים, דרכי גישה, שרותי נכים, מקלחות נגישות, מדרגות עם מעקה לכניסה לבריכה, מעלון כניסה למים שבלעדיו נכי גפיים תחתונות לא ניתן להיכנס למי הבריכה כלל!

מממצאי הסקר ניתן ללמוד ש-92% מהבריכות הנמצאות בערים השונות אינן נגישות ואינן עומדות בדרישות החוק והתקנות. עיקרי הממצאים מלמדים על העדר מעלון יעודי לנכים לירידה ועלייה למי הבריכה על אף הדרישה בחוק והעדר שירותי נכים תקניים, מקלחות ומלתחות נגישות.

הערה – הסקר לא בדק בריכות טיפוליות ובריכות בבתי מלון.
נסקרו 60 בריכות בפריסה ארצית רחבה
• 8% נמצאו לא נגישות ושימושיות לאנשים עם מוגבלות
• 45% אינן נגישות לחלוטין לאנשים עם מוגבלות
• 47% נגישות חלקית
• ב-40% מהבריכות אין מעלון יעודי לנכים על מנת שיוכלו לרדת למים
• ב-82% מהבריכות אן מקלחות נגישות לנכים
• ב-60% מהבריכות לא נמצאו שירותי נכים נגישים כנדרש לנכים
• ב-90% מהבריכות לא נמצאו מלתחות נגישות כנדרש לנכים
• ב-15% מהבריכות אין חניית נכים
• ב-18% מהבריכות אין דרכי גישה מישוריים
• ב-60% מהבריכות אין מדרגות עם מאחזי יד הנדרשים למוגבלי הליכה המסתייעים בתמיכת מאחז בירידה ועליית מדרגות

הסקר כלל בדיקה של הפרמטרים הבאים:

חניית נכים, דרכי גישה, אמצעי ירידה למים לאנשים עם מוגבלות, נגישות שירותי הנכים, המקלחות והמלתחות.

את הדירוג קבענו ל-3 רמות נגישות לפי הפרוט הבא:

נגיש – כל הפרמטרים הבאים מתקיימים: דרך נגישה, כניסה נגישה, שירותי נכים מאובזרים, מלתחות ומעלון.

נגיש חלקית – כל הפרמטרים הבאים מתקיימים: דרך נגישה, כניסה נגישה, שירותי נכים, מקלחות,מלתחות

לא נגיש – אחד או יותר מהפרמטרים הבאים לא נגיש לחלוטין או חסר / לא קיים: דרך לא נגישה , כניסה לא נגישה, אין שירותי נכים, מלתחות, אין מעלון נכים לירידה למים.

עמותת נגישות ישראל פועלת לקידום הנגישות והשתלבותם של אנשים עם מוגבלות בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות. ומאמינה שהדרך הטובה ביותר לקידום הנגישות הינה מתוך מודעות והבנת הצורך והערך העיסקי חברתי.

החוק – בשנת 2005 חוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פרק הנגישות. החוק מחייב הסדרי נגישות על מנת שציבור האנשים עם מוגבלות יוכל להגיע לכל מקום בכבוד, שוויון ועצמאות. הנגשת הבריכה צריכה להתבצע לפי תקנות הנגישות למקום קיים וחדש.

יובל וגנר, יו"ר נגישות ישראל: "אנשים בישראל אוהבים בקיץ לבלות בבריכות שחייה כמו כל אחד אחר, אך לצערנו עבור מעל ל-600,000 אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם מדובר במשימה בלתי אפשרית. לא יתכן שהם לא יוכלו להיכנס למי הבריכה, להתקלח, להתלבש ולהשתמש בשירותים מדובר באפליה, באי אכיפה של חוקי הנגישות של מחלקות רישוי עסקים בעת חידוש רישיונות עסק בערים השונות בישראל. מצב הנגישות בבריכות השחייה הינו בלתי נסבל, אנו קוראים לגורמי האכיפה  לשפר את נגישותם כתנאי מרישיון העסק. אנו קוראים למפעילי הבריכות להנגיש, לדאוג למעלון ירידה למים לנכים, לשירותי נכים תקניים, כנ"ל למקלחות ומלתחות.

זכרו – עסק נגיש שווה לעסק מרוויח".

Leave a Reply

captcha *