כדורסלני בית הלוחם רועי רוזנברג מימין ואלון דור און עם צלחת האליפות