בית משפט חייב רשות מקומית לשלם 15,000 ש' לתלמידה הלוקה בשמיעה, בשל התרשלות בהנגשת הכיתה

רשות מקומית באזור חיפה והצפון תשלם פיצויים של 15,000 ש"ח לתלמידה לקויית שמיעה בשל התרשלותה של הרשות בהנגשת הכיתה בה למדה, ואי ביצוע התאמות מתאימות למגבלה של התלמידה. כך פרסם עו"ד מימון פאר, שטיפל במקרה, בעמוד הפייסבוק שלו. עו"ד פאר עוסק בדיני רשויות מקומיות ולהלן סיפור המקרה כפי שפורסם כאמור בעמוד הפייסבוק שלו. לאחר מאבק על פרסום פסק הדין )בשל התנהלותו בדלתיים סגורות( ועל חלקים מהפרוטוקול, שבהם נמתחה ביקורת נוקבת על הרשות ועל בעלי תפקידים בה החליט בית המשפט לאפשר את פרסום עיקרי פסק הדיןבהשמטת שם הרשות. כידוע, החוק מחייב רשות מקומית להנגיש בית ספר או כיתת לימוד מידלכשנודע לה כי בבית הספר או בכיתה ילמד תלמיד עם מוגבלות. על אף פניותיה של האם למנהל מחלקת החינוך באותה רשות לבצע עבודות הנגשה בכיתת בתה היא קיבלה כתף קרה, התחמקויות וניסיונות דחייה שאילצו אותה בסופו של יום לתבוע את הרשות המקומית. בדיון שנערך בבית המשפט, ושבו נטל חלק מנהל מחלקת החינוך באותה רשות, נמתחה ביקורת נוקבת על התנהלות הרשות וגרירת הרגליים בביצוע עבודות ההנגשה. מהדיון עלה כי העירייה לא נקטה בשום פעולהמעשית לקדם את הנגשת הכיתה ומשכה זמן תוך ניסיון לחמוק מהשקעות הדרושות לביצוע העבודות, זאת תוך גרימת סבל לילדה. בסופו של יום קבע בית המשפט כי הרשות תחוייב לפצות את התלמידה על הנזק שנגרם לה בסכום של 15,000 ₪ מהקופה הציבורית כמובן. לאור התנגדות עיקשת של הרשות ששמה יופיע בפרסום, דבר המדבר בעד עצמו, מפורסמים פרטי המקרה ללא שם הרשות.

Leave a Reply

captcha *