מתכונת שידורים מיוחדת לרגל ט' באב

בעקבות תשעה באב יום התענית, מקורה בדברי הנביאים ונקבעה במשנה לציון חורבן בתי המקדש – חורבן בית ראשון בשנת 586 לפנה"ס בידי צבאו של נבוכדנצר השני מלך בבל, וחורבן בית שני בשנת 70 בידי הצבא הרומי ובראשו המצביא טיטוס. התענית חלה ביום ט' באב, והיא מהווה את שיא האבלות של תקופת ימי בין המצרים. תחנת הרדיו גלגלים ברשת ממשיכה לשדר במתכונת מיוחדת, גלגלים ברשת רדיו ללא מגבלות www.Gradio.co.il

Leave a Reply

captcha *