Client:gradio
Date:ינואר 06, 2012

שלמה מומו נקוה בראיון לערב חדש

שלמה (מומו) נקוה מייסד תחנת הרדיו "גלגלים ברשת רדיו ללא מגבלות" בתוכנית ערב חדש מדבר על הפרוייקט שיזם לאחרונה.

תחנת הרדיו "גלגלים ברשת" הינה מיזם חברתי התנדבותי ראשוני מסוגו בארץ ובעולם ששמה לעצמה למטרה

לתת במה לציבור האנשים עם מוגבלות בישראל ולאפשר להם להביע את דעותיהם ולחשוף את הנושאים

הקשורים בסדר היום הציבורי ובחיי היום יום שלהם.