שר הרווחה לשעבר ח"כ יצחק הרצוג

"אני מברך על פתיחתו של אפיק התקשורת החדש והמיוחד. תחנת 'גלגלים ברשת' הינה פרויקט
חשוב ומבורך, שיש בו ערך מוסף לכלל החברה הישראלית, על אחת כמה וכמה לציבור האנשים עם
מוגבלות בישרא

Leave a Reply

captcha *